Відносини між чоловіком-воїном і жінкою-дружиною в культурі українського козацтва

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Важким і напруженим було життя воїна-індоарія в прадавні часи. Інтереси племені вимагали від нього постійно перебувати у повній бойовій готовності й у будь-який момент забезпечити захист своїх одноплемінників від ворожих нападів чи, навпаки, бути в змозі атакувати, розбити військові загони іншого племені і завоювати нові землі, пасовища, великі гурти худоби. Тим самим воїни здобували славу […]

Червоний колір у символіці українського козацтва

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
У військово-культурному комплексі українського козацтва червоний колір та різні його відтінки, в тому числі й малиновий, посідають почесне місце. Як свідчать археологічні, письмові та фольклорні джерела, українськими козаками поважався і широко використовувався цей колір у повсякденному житті (одяг), у військових походах (прапори, бойове спорядження), під час поховань загиблих козаків (покривання мертвого лицаря-козака червоною китайкою та […]

Кобзарі —співці козацько-лицарської слави

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Багатоплановим архаїчним елементом козацького культурного комплексу були кобзарі — військові співці слави українського козацтва. Кобзарство не є виключно українським феноменом, а постає складовою частиною індоєвропейського мілітарно-культурного комплексу, одним з важливих елементів якого й виступали військові співці. В стародавні часи це були арійські ріші, давньогрецькі аеди і рапсоди, найяскравішим уособленням яких став Гомер. У середньовічній Європі […]

Витоки козацького культу шаблі

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
З-поміж структурних одиниць козацької військової традиції шабля вирізняється почесними позиціями, про що свідчать і козацькі літописи, і багатий український фольклор. Можна навіть стверджувати, що серед українських козаків існував культ шаблі як безпосередній відголос прадавньої військової сакралізації меча і бойового пояса. Як меч у середньовічній Європі зосередив у собі ознаки належності до лицарського стану, так і […]

Культ коня в українській мілітарній традиції та його витоки

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Одним із беззаперечних архаїчних елементів у культурному комплексі українського козацтва є культ коня, причому сакралізація його як бойового козацького побратима не є специфічним надбанням українських козаків, а являє собою відлуння сакрально-військової індоєвропейської традиції поклоніння коню з індоєвропейського періоду. Виходячи з текстів Рігведи, саме провідна роль коня у житті первісних арійських номадів зумовила його сакралізацію. Так, […]

Традиції воїнів-звірів в українській військовій культурі

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Значну частину корпусу українського фольклору становлять численні казки, легенди, перекази про песиголовців, вовкулаків, перевертнів, козаків-характерників тощо. Усі вони є нічим іншим, як рештками виразного індоєвропейського культу воїна-звіра й пов’язаних з ним уявлень та міфів. Воїни-звірі, власне кажучи, стали помітним явищем у формуванні мілітарно-сакрального індоєвропейського культурного комплексу. З них у прадавні часи складалися таємні військові чоловічі […]

Вишкіл молодих воїнів

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
У культурному комплексі українських козаків вишкіл молодих воїнів був одним із базових архаїчних елементів. Для простеження витоків цієї військово-виховної традиції слід звернутися до часів формування праіндоєвропейської культури. На межі першої-другої чверті II тис. до н. е. розпочинається інтенсивна експансія індоарійських племен на величезних просторах Євразії, й десь у середині II тис. до н. е. їм […]

Джерельна база та історія вивчення питання

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Розпочинаючи наше дослідження, зробимо застереження, що фрагментарність джерельної бази (археологічної, фольклорної, етнографічної, лінгвістичної, історичної) сьогодні ще не дає можливості повністю реконструювати неперервність розвитку і спадкоємність індоєвропейської військової культурі! безпосередньо від праіндоєвропейців IV–III тис. до н. е. Проте саме підхід з міждисциплінарних позицій дає змогу простежити витоки і розвиток історичного коріння козацької військової культури. Джерельна база, […]

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ЛИЦАРСТВА. Юрій Фігурний

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Публікації, Українське козацтво
Українське козацтво — складне і багатогранне явище, яке відіграло важливу роль у долі України та її народу. Саме завдяки козацтву в середині XVII ст. була створена українська держава — Гетьманщина, яка продовжила державотворчу традицію українського народу у пізньому середньовіччі. Завдяки козацтву і його впливові на українську культуру протягом бездержавного і колоніального XIX ст., в ментальності […]

НОВИНА 2

Posted on Leave a commentPosted in Новини
Новина 1 Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1 Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1 Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1 Новина 1 Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1 Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1Новина 1 Новина 1Новина 1Новина […]