Внесок українців у світове військове мистецтво

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Вся багатовікова історія українського народу свідчить, що тільки маючи власну державу, він може неперервно розвиватися в просторі і часі, впевнено реалізуючи себе як етнонаціональний цивілізаційний комплекс. Разом з тим, однією з основних підвалин державності є військо — головний захисник і гарант недоторканості кордонів держави і її територій. Нехтування військовими аспектами державного будівництва призводить врешті-решт країну […]

Козацькі традиції правотворення: шлях від звичаєвого права до Конституції Пилипа Орлика

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Українське козацтво впродовж всього часу свого існування було не лише потужною військовою силою, не лише фундатором пізньосередньовічної української державності, але й вагомою складовою яскравого культурного комплексу України. Серед багатьох його компонентів варто вирізнити беззаперечний внесок козаків у національне правотворення — виникнення і розвиток козацького звичаєвого права, а також створення Конституції 1710 р. гетьманом Війська Запорозького […]

Українська козацька культура як державотворче явище

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Українців у XVI–XVII ст. чужоземці називали нацією козаків. Чому так трапилось? Саме козацтво упродовж цього трагічно-загостреного часу зуміло в умовах цілковитої бездержавності України сформувати військовий осередок, витворити соціальну верству воїнів-професіоналів, котра поклала на свої міцні плечі обов’язки кермуючої і провідної сили української нації. Є.Маланюк у 1954 р. писав: Козацтво обіймало всіх ліпших людей — чи […]

Етапи формування індоєвропейської військової традиції та українське козацтво

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Індоєвропейська військова традиція складалася впродовж не одного тисячоліття й увібрала в себе надбання індоєвропейських народів за останні 6 тис. років. Проблема становлення індоєвропейського військового культурного комплексу залишається актуальною і в наш час. Незаангажоване, об’єктивне висвітлення історії формування та символіки військових традицій — необхідна підстава творення міцної армії незалежної України. Коротко зупинимося на найдавніших етапах вінськово-культурного […]

Паралелі між культурами козацтва та пізньосередньовічного лицарства Західної Європи

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Досліджуючи різноманітні елементи культурного комплексу українського козацтва, неможливо залишити поза увагою західноєвропейські впливи на культуру українських козаків. Як відомо, на XI ст. європейське лицарство повністю християнізувалося, і розпочався новий етап його розвитку, а саме — формування і становлення духовно-лицарських чернечих орденів. Своїм існуванням та успішною боротьбою з ворогами ці чернечі ордени справляли велике враження не […]

Тюркські впливи у традиційній козацькій культурі

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Досліджуючи архаїчні елементи в культурному комплексі українського козацтва як своєрідний прояв індоєвропейської мілітарної культури, слід розглянути східні, переважно тюркські, впливи на військово-побутову культуру українських козаків. Серед науковців побутує думка, що феномен українського козацтва почав зароджуватися і формувався під інтенсивним впливом з боку своїх південних кочових сусідів (татар). А прототипом запорожців було тюркське козацтво, яке існувало […]

Релікти давнього військового поховального обряду в українських козаків

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
В культурному комплексі козацтва України поховальні обряди займають важливе місце, оскільки на війні, у військовому поході, у двобої з ворогом смерть — непозбутній супутник козака. Пріоритетом для воїна, поза сумнівом, була перемога над ворогом, проте іноді вона діставалася ціною власного життя, щодо цього максимально ємко висловився герой нартського епосу Болатбарзай: Смерть для героя — подвиг […]

Лицарський кодекс в індоєвропейській мілітарній традиції

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Незважаючи на те, що війна, військові сутички і напади асоціювалися у всіх без винятку народів земної кулі з трагедією, хаосом, безвладдям, «кінцем світу», а озброєні люди — з вісниками смерті, посланцями пекла, навіть серед цих кривавих битв і зіткнень та їхніх головних дійових осіб — нападників, захисників, постраждалих — з часом утверджуються свої неписані закони […]

Зв’язок битви з бенкетом як одна з архаїчних рис козацької культури

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Одним з архаїчних елементів серед культурних артефактів українського козацтва постає зв’язок битви та бенкету. Витоки цієї традиції треба шукати в стародавні часи становлення та розвитку індоєвропейської мілітарної культури. Щоб зрозуміти зв’язок, який існував між битвою та бенкетом, слід спочатку розглянути структуру бенкету. Ритуальний бенкет індоєвропейських воїнів — не звичайна побутова чоловіча пиятика (як іноді вважають), […]

Козацьке побратимство

Posted on Leave a commentPosted in Історія козацтва, Духовність, Звичаєве право, Культура, Публікації, Українське козацтво
Досліджуючи витоки козацької культури, неможливо залишити поза увагою і побратимство. О.ГІавлов наголошував, що звичай побратимства в стародавні часи був загальним для всіх індоєвропейських народів. Побратимство виникло на ґрунті первісної родової общини і набуло звичаєво-правового характеру братерської спілки двох або декількох осіб, які не були близькими, кровними родичами. Його ціль — тісний зв’язок між побратимами з […]